Onze vereniging

RKGVVbadgegymnastiekverenigingis in Velsen opgericht in 1932. Het doel was meer Velsenaren te laten bewegen:

De vereniging heeft ten doel, geïnspireerd vanuit de christelijke levensbeschouwing, de sportieve belangen van haar leden te behartigen en de sportbeoefening te propageren

… en het is heden ten dage nog niet veranderd, maar:

Niet alleen gymnastiek en turnen, maar ook vele andere eigentijdse  bewegingsvormen staan nu op het programma. Natuurlijk zijn we geen sportschool. Onze uren worden wekelijks aangeboden in de gemeentelijke gymzalen. Bij ons staat dan ook het gezellig, gezond, samen bewegen centraal en niet het: ‘ik wil sporten op de momenten die ik wil’. Daar staat tegenover, dat onze contributie bescheiden is.

LV2012
De jaarlijkse Algemene Vergadering

Het vrijwillige bestuur komt regelmatig bij elkaar om de vereniging draaiende te houden.
Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt en ieder lid kan meepraten over de koers en -niet onbelangrijk- de hoogte van de contributie💰.
GroteClubactieOok andere vrijwilligers zijn betrokken bij de vereniging zoals de ledenadministrateur, juryleden, barmedewerkers, medewerkers voor het organiseren van evenementen en sponsoractiviteiten, enz.

Onze vereniging is helaas niet meer aangesloten bij de nks. Deze sportbond is opgeheven en een alternatief vooralsnog vele malen duurder! Het bestuur zoekt naarstig naar alternatieven.
☎️ Onze Contactgegevens📱 vindt u op deze pagina. 📩
Wij zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr: 40594800.

Veel (bewegings)plezier!

(36)