Peuter/kleutergym

ow2011Op een speelse manier ontdekken de kinderen tijdens deze bewegingsuren hun bewegingsmogelijkheden. Ze oefenen ale basisvaardigheden de zogenaamde grondvormen van bewegen zoals bijvoorbeeld: Balanceren; Stoeien en vechten; Gaan en lopen; Springen en landen; Rollen, duiken en draaien; Gooien en vangen, werpen en slaan; Trappen en schieten; Klimmen en klauteren; Zwaaien; Bewegen op muziek.

vanzelfsprekend worden hierbij ook de toestellen gebruikt, waarop later gegymd en geturnd gaat worden.

 

(56)