Wado Ryu Karate 10-18 jaar

De rkgv Velsen heeft al van oudsher in haar doelstelling staan: “de sportieve belangen van haar leden te behartigen en de sportbeoefening te propageren”. De gelegenheid dient zich nu aan de sport karate aan te kunnen bieden. Een sport die voor kinderen een wereld van verschil kan maken.
Kinderen die geplaagd en/of gepest worden en kinderen die in aanraking komen met fysiek geweld, lopen de kans daar psychische(schade) klachWado Ryu logoten aan over te houden. Het zelfvertrouwen kan behoorlijk aangetast worden door dit soort negatieve incidenten. Karate kan hierbij therapeutisch werken.
Door het trainKaratekaen van verschillende vecht/verdedigingstechnieken leert het kind weerbaarheid op te bouwen. Op mentaal/geestelijke niveau maakt het kind vaak zichtbare vorderingen gedurende de lessen. De kinderen maken deze mentale ontwikkeling over het algemeen onbewust door. Voor ouders en verzorgers is deze vooruitgang vaak wel duidelijk zichtbaar.

Tijdens de trainingen gaat het er vooral om wat het kind goed kan. De positieve benadering in en tijdens de trainingen staan centraal in de lessen. Door deze manier van lesgeven en door deze specifieke karate stijl (Wado Ryu Karate) is het mogelijk om deze kinderen steviger in hun schoenen te laten staan. Karate is dan ook eigenlijk niet alleen een sport maar een “way of life!!”

Vanaf 10 jaar kan er bij ons getraind worden. Voor deze leeftijdscategorie is het een bijzondere goede sport voor de motorische en cognitieve ontwikkeling. Tijdens de trainingen wordt er eigenlijk altijd met partner getraind, dit houdt in dat kinderen al “vechtend” leren rekening met elkaar te houden. Respect voor elkaars goede en minder goede kanten is dan ook erg belangrijk binnen onze ‘Dojo’. Ieder heeft zijn/haar eigen grenzen en die mogen niet worden overschreden door medeleerlingen. Voor kinderen van 10 tot 12 jaar is het zeer positief dat ze nu hun eigen krachten mogen gaan meten. Voor deze leeftijdscategorie is het een “must” voor de ontwikkeling en voor een positief zelfbeeld. Karate kan hierbij heel goed een rol spelen. Voor jeugd van 12 tot 17 jaar is Karate boven alles een disciplinaire sport, met als rode draad: respect.

JohanvdEndDe trainingen kunnen bijdragen om te leren grenzen aan te geven en eventueel zelfs om grenzen te verleggen. Natuurlijk is dit per individu verschillend.
Waar de een moeite mee heeft zijn/haar eigen grenzen aan te geven gaat de ander er voortdurend overheen. Dit laatste is natuurlijk iets dat bij een puber hoort. Doordat karate discipline en hiërarchie kent is dit voor een puber een veilige omgeving om zichzelf beter te leren kennen en te ontwikkelen. Want de grenzen zijn door de discipline en hiërarchie binnen de karateschool al bepaald. Na verloop van tijd komt de karateka er ook achter, dat men niet alleen fysiek groeit, maar ook mentaal. Tijdens de trainingen wordt geprobeerd om hierin een goed evenwicht te bereiken. Het unieke van de stijl Wado Ryu Karate is dat deze balans tussen de mentale(innerlijke) en fysieke kracht goed te vinden is. Kracht is dus niet het belangrijkste dat wordt ontwikkeld. Het is de mentale(innerlijke) kracht die men leert ontwikkelen en om het fysieke om te zetten in energie.

Door de ervaren karateka’s en karatedocent (Sensei Johan van der End (KBN Gediplomeerd Leraar) worden kinderen, jeugd en volwassenen getraind. Elk individu wordt op zijn /haar eigen fysiek, mentaal en geestelijk niveau getraind en begeleidt. Kortom ieder traint naar eigen kunnen. Karate is voor iedereen die meer uit zichzelf en uit het leven wil halen. Sensei Johan van der End: Kom het gerust ervaren en ontwikkel je zelf.

(25)