Sint en Piet in de Heerenduinzaal

Zaterdagmorgen 21 november waren dit jaar meer dan 80 kinderen vroeg opgestaan om zich te (laten) schmincken, om te kleden en klaar te zijn om Sinterklaas te ontmoeten en natuurlijk zijn Pieten. Precies volgens planning was de aanwezige leiding klaar met het in gereedheid brengen van de zaal. Toen de deuren voor de kinderen open gingen konden ze eigenlijk direct al de opstellingen uitproberen waarop ze de Pieten ‘ns even…

Lees verder >>

Sinterklaas bij de gymclub

Beste jongens en meisjes, Eindelijk zijn  we dan weer in het koude kikkerlandje. Hebben jullie je schoen al gezet? De pepernotenfabriek heeft op volle toeren gedraaid. Een aantal pieten heeft zich behoorlijk misselijk gegeten. Daarom heb ik ze opdracht gegeven weer fit te worden en ze naar de gymvereniging gestuurd. Ze zullen langskomen op Zaterdag 21 november 2015 in de Heerenduinzaal van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 09.15 uur is de zaal…

Lees verder >>

Jaarvergadering 2015

Op vrijdag 30 oktober worden alle leden, (ouders van) jeugdleden en vrijwilligers uitgenodigd voor de jaarvergadering. Deze wordt gehouden vanaf 20:00 uur in de Pleiadenschool. Pleiadenplantsoen 63, 1973 VW  IJmuiden Agenda: Opening Ingekomen stukken Vaststellen notulen jaarvergadering d.d.24-10-2014 Jaarrede voorzitter Jaarverslag secretaris Jaarverslag ledenadministratie Financiele stukken penningmeester Balans 2014/2015 Afschrijvingen 2015 Resultaten rekening 2014/2015 Begroting 2015/2016 Kascontrolecommissie: verslag 2014/2015 en benoeming 2015/2016 Bestuursverkiezing: Reglementair aftredend en herkiesbaar voorzitter Gerard van Broekhuijsen en het redactioneel bestuurslid…

Lees verder >>