Sinterklaas bij de gymclub

Beste jongens en meisjes, Eindelijk zijn  we dan weer in het koude kikkerlandje. Hebben jullie je schoen al gezet? De pepernotenfabriek heeft op volle toeren gedraaid. Een aantal pieten heeft zich behoorlijk misselijk gegeten. Daarom heb ik ze opdracht gegeven weer fit te worden en ze naar de gymvereniging gestuurd. Ze zullen langskomen op Zaterdag 21 november 2015 in de Heerenduinzaal van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 09.15 uur is de zaal…

Read More >>

Jaarvergadering 2015

Op vrijdag 30 oktober worden alle leden, (ouders van) jeugdleden en vrijwilligers uitgenodigd voor de jaarvergadering. Deze wordt gehouden vanaf 20:00 uur in de Pleiadenschool. Pleiadenplantsoen 63, 1973 VW  IJmuiden Agenda: Opening Ingekomen stukken Vaststellen notulen jaarvergadering d.d.24-10-2014 Jaarrede voorzitter Jaarverslag secretaris Jaarverslag ledenadministratie Financiele stukken penningmeester Balans 2014/2015 Afschrijvingen 2015 Resultaten rekening 2014/2015 Begroting 2015/2016 Kascontrolecommissie: verslag 2014/2015 en benoeming 2015/2016 Bestuursverkiezing: Reglementair aftredend en herkiesbaar voorzitter Gerard van Broekhuijsen en het redactioneel bestuurslid…

Read More >>

‘Peut’ voor onze Gymvereniging

Ook gymnastiekvereniging Velsen heeft zich aangemeld als doel voor de lokale sponsoractie ‘Tank en Schenk‘ van benzinestation Peut Koks aan de Minister van Houtenlaan. (Op Facebook) Dit houdt in dat iedere ‘tanker’ per getankte liter brandstof € 0,01 via Peut Koks aan onze vereniging doneert. Bij de kassa kan elke klant kiezen naar welk doel zijn/haar donatie gaat en direct op een tv-scherm zien hoeveel alle doelen hebben gekregen. Nu…

Read More >>